Jeśli myślisz o wstąpieniu do naszego Zgromadzenia…

1) Nawiąż kontakt z siostrą franciszkanką (np. zobacz w tym celu zakładkę Spotkaj się z Franciszkanką); umów się na spotkanie; możesz skorzystać z możliwości odbycia dnia skupienia lub rekolekcji.

2) Jeśli nadal jest w Tobie to pragnienie, wybierz się do Orlika na indywidualne dni z rozeznaniem powołania, z osobistym towarzyszeniem siostry odpowiedzialnej za formację początkową, po uprzednim ustaleniu z nią dogodnego terminu. (Kontakt: s.bernadetta.osf@gmail.com)

3) Utrzymujące się pragnienie oraz rozpoznanie, czy nie ma przeszkód do podjęcia tej drogi życiowej prowadzą do kolejnego kroku – skierowania osobistej prośby o przyjęcie do Zgromadzenia do obecnej Siostry Prowincjalnej.

4) Jeśli uzyskasz aprobatę, siostry ustalą razem z Tobą konkretny termin wstąpienia oraz konieczne do załatwienia formalności, zebranie dokumentów oraz zaopatrzenie się w potrzebne rzeczy.

5) Pamiętaj, że Zgromadzenie to nie zakład pracy, do którego składasz podanie i przedstawiasz swoje referencje, ale to może być miejsce, gdzie Bóg chce Cię mieć, bo wybrał właśnie dla Ciebie taki sposób życia i przygotowywał Cię do tego od początku. Droga rozeznawania jest konieczna, byś nabrała przekonania, że chcesz zostać franciszkanką a siostry stwierdzą, że masz ku temu predyspozycje i możliwości.

6) Do kandydatury przyjmujemy osoby, które ukończyły 18 lat.


Podstawowe kryteria rozpoznania prawdziwości powołania:

• odpowiednie zdrowie psychiczne i fizyczne;

• konieczny stopień dojrzałości uczuciowej i emocjonalnej;

• wolność od obciążeń psychicznych;

• niezależność i zdolność do osobistej inicjatywy;

• poczucie odpowiedzialności i zdolność samokontroli;

• stałość w dokonywanych wyborach;

• akceptacja siebie i innych;

• umiejętność współpracy;

• umiejętność życia we wspólnocie;

• życie wiarą katolicką;

• duch modlitwy i pobożności;

• zainteresowanie charyzmatem Zgromadzenia.

Scroll to Top