Historia

Nasza historia

„To nie moje dzieło, to Jego dzieło i ufam, że On się zatroszczy”

Matka Magdalena Damen

Wszystko zaczęło się od otwartości na natchnienia Ducha Świętego prostej, niewykształconej dziewczyny pochodzącej z malutkiej holenderskiej wsi, która miała na imię Katarzyna. O resztę zatroszczył się Bóg.

Początki

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej powstało 10 maja 1835 roku. Za datę założenia Zgromadzenia przyjmuje się dzień, kiedy Katarzyna Damen wraz ze swoimi „siostrami” – kobietami, które przyłączyły się do niej, pociągnięte przykładem jej życia – zamieszkały w domu zwanym „Krepplem”, który w tym czasie znajdował się poza wsią Heythuysen w Holandii.

Latem tego roku ona i jej towarzyszki złożyły profesję w Trzecim Zakonie św. Franciszka dla Świeckich. Podstawą wspólnego życia były: początkowo Konstytucje ks. Marchanta z XVII wieku, Reguła Trzeciego Zakonu św. Franciszka oraz dyrektywy Katarzyny i ks. Piotra van der Zandt’a, proboszcza parafii w Heythuysen. 

11 lutego 1836 roku pięć pierwszych sióstr przyjęło habit i imiona zakonne. Katarzyna Damen – Matka Magdalena została przełożoną wspólnoty, którą kierowała do 1840 roku. 

Młode Zgromadzenie dynamicznie się rozwijało, chociaż w ciągu tych lat Siostry Franciszkanki borykały się z wieloma problemami, które jednak pokonywały w duchu zawierzenia Bogu. Wnosiły franciszkański charyzmat prostoty i służby we współczesny im świat. Żyły duchem pokuty i miłości, troszcząc się o potrzeby bliźnich. Rozszerzały swoje apostolstwo w Holandii i w Niemczech (zobacz prowincje Ludinghausen i Nonnenwerth) zajmując się dziećmi, młodzieżą, chorymi i biednymi. W chwili śmierci Założycielki, tj. 7 sierpnia 1858 r. Zgromadzenie od sześciu lat posiadało status kongregacji na prawach papieskich i obejmowało 17 wspólnot – zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Matki Magdaleny.

W 1867 roku na zaproszenie tamtejszych katolików Siostry Franciszkanki z Heythuysen osiedliły się w polskim mieście Chojnice, na terenie ówczesnego zaboru pruskiego, by podjąć pracę opiekuńczo-wychowawczą.

W 1869 roku zostały zatwierdzone nowe Konstytucje Zgromadzenia. W tym samym roku Siostry z Heythuysen zawędrowały do Indonezji, która w tym czasie znana była jako Holenderskie Indie Wschodnie. Początkowo pracowały tam w dziedzinie wychowania i pielęgnacji wśród Holendrów, a potem także coraz częściej wśród ludności miejscowej. W lutym 1872 roku Siostry niemieckie na zaproszenie niemieckich jezuitów udały się do Brazylii i rozpoczęły tam pracę zakładając szkoły dla dziewcząt, natomiast w maju 1874 roku, również na zaproszenie niemieckich jezuitów udały się do USA (Zobacz prowincje: Stella Niagara, Denver  i  Redwood City).

We wszystkich tych miejscach Siostry zakładały placówki misyjne. Niosły pokój i nadzieję, rozszerzały charyzmat Założycielki, żyły jej wezwaniem: „Żyjmy jak prawdziwe dzieci św. Franciszka, a wtedy Bóg się o nas zatroszczy”. 

Obecnie Zgromadzenie liczy 1100 sióstr w 10 prowincjach: w Holandii, w Niemczech (2), w Polsce, w Indonezji, w Brazylii (2) i w USA (3) oraz na placówkach misyjnych w Tanzanii, Gwatemali, Meksyku, Timorze i na Filipinach. Zarząd Generalny znajduje się w Rzymie.

Scroll to Top