Zarząd Prowincji

Podczas ostatniej XII Kapituły Prowincjalnej  (4 maja 2021 r.) został wybrany nowy zarząd prowincji:

– S. Majella Lizińczyk (Przełożona Prowincjalna)

– S. Irmina Grulkowska (pierwsza radna)

– S. Samuela Ginter (radna prowincjalna)

– S. Marcelina Knade (radna prowincjalna)

– S. Edyta Gilmajster (radna prowincjalna)

Sekretarka prowincjalna – S. Luciana Ciesielska

Ekonomka prowincjalna – S. Samuela Ginter

Scroll to Top