Znak Tau

Znak Tau pierwotnie był wyłącznie jedną z liter alfabetu. Litera Tau występuje w dwóch językach: hebrajskim i greckim. Można tu zauważyć dziwny przypadek, że dwa biblijne języki posiadają tą wspólną literę.

ZNAK ten w Starym Testamencie rozumiany był jako symbol ocalenia niewinnych. Ocalenie przychodziło, gdy nakreślono literę Tau na czołach mężów. O znaku TAU mówi prorok Ezechiel (Ez 9,4-6). Naznaczenie znaku Tau na czołach ludzi posiada także swój wydźwięk symbolu ocalenia w kilku miejscach Apokalipsy św. Jana (Ap 7, 2n; 9,4;14,12)

Chrześcijaństwo przyswoiło sobie ten znak od samych początków. Znajdujemy go w katakumbach rzymskich, ponieważ jego kształt przypominał krzyż, na którym Chrystus ofiarował się na zbawienie świata. Stał się on symbolem zbawienia i zewnętrznym znakiem chrześcijaństwa.

Niestrudzonym krzewicielem kultu TAU był św. Franciszek. Jak podkreśla jeden z biografów: „Mąż Boży bowiem znak ten otaczał szczególna czcią, często mówił o nim w swoich przemówieniach, wykonywał go na początku wszystkich swoich zajęć i własnoręcznie podpisywał tym znakiem listy. Znakiem TAU błogosławił ludzi, oznaczał nim również drzewa i zwierzęta, umieszczał go na rzeczach i budynkach”. 

Od dnia 11 XI 1215 r. obrał znak TAU jako godło i herb naśladowania Jezusa. W ten sposób Tau stało się znakiem ruchu franciszkańskiego. „Franciszkowi ludzie” idą przez świat z posłaniem pokoju i wolności, głosząc szacunek do całego stworzenia.

Noszenie TAU na piersiach jest zewnętrznym znakiem przynależności do szkoły życia Jezusa Chrystusa. TAU winno przypominać nam wielką prawdę chrześcijańską, iż nasze życie jest odkupione miłością Chrystusa ukrzyżowanego. Nosząc ten znak ożywiający ducha, potwierdzamy sens „nadziei, która jest w nas” i uznajemy siebie za naśladowców św. Franciszka.


Sznur z 3 węzłami – to symbole 3 rad ewangelicznych, wyrażające nasze naśladowanie Chrystusa przez życie w ubóstwie, posłuszeństwie i czystości razem z siostrami, które daje nam Bóg. Znak TAU, który nosimy na sznurku, jest symbolem przynależności do naszej Prowincji.


ZNAK TAU zdobi najcenniejszą i najbardziej wzruszającą relikwię św. Franciszka. Jest to mały pergamin, na którym św. Franciszek napisał błogosławieństwo dla brata Leona, swego najmilszego towarzysza, powiernika i sekretarza. Br. Leon miał lękliwą naturę, bojaźliwe sumienie i targała nim pokusa zwątpienia w swoje zbawienie. Św. Franciszek, który dał o nim świadectwo w słowach: Oby moja dusza była tak przejrzysta i nieskazitelna jak brata Leona napisał dla niego błogosławieństwo. Na tej kartce znak Tau przecina imię br. Leona. Miało to oznaczać, że Pan jest z nim i w nim.

Scroll to Top