Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie…

„Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie…” – te słowa z Listu do Tesaloniczan dobrze podsumowują nasze chrześcijańskie powołanie. Je również, między innymi, usłyszeliśmy podczas tegorocznej Nocy Świętych, która odbyła się 31 października wieczorem w orlickiej kaplicy.

Nabożeństwo rozpoczęło się od liturgii Słowa przeplatanej śpiewem. Mogliśmy wspólnie wsłuchać się w to, co Bóg przez Słowo Boże chce nam powiedzieć o drodze do Niego i wyśpiewać Mu pragnienia naszych serc. Po odczytanej Ewangelii miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu, który wokół ołtarza otoczony był relikwiami świętych. W chwili ciszy mogliśmy dziękować Bogu za dar tych, którzy poprzedzając nas w drodze do Królestwa Niebieskiego zostawili nam przykład do naśladowania i stali się dla nas „listem, pisanym w sercach naszych, listem Chrystusowym… napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego.” (por. 2Kor 3,2-3).

Na koniec każda z obecnych osób mogła wylosować dla siebie kopertę właśnie z tym szczególnym listem, postacią Świętego, przez którego Bóg pragnie nas inspirować do jeszcze gorliwszego podążania drogą ku świętości.

Scroll to Top