Dzień Ziemi

22 kwietnia, po raz 51 obchodzony jest Dzień Matki Ziemi. Tematem przewodnim Dnia Ziemi 2021 jest Odnowić Naszą Ziemię, który koncentruje się na odbudowie światowych ekosystemów poprzez naturalne procesy, pojawiające się zielone technologie i innowacyjne myślenie. Obejmuje to wsparcie dla lokalnych społeczności i obszarów, które są nieproporcjonalnie dotknięte problemami środowiskowymi.

Pragnienie „odbudowy” jest konieczne pod wieloma względami. 12 miesięcy, które upłynęły od ostatnich obchodów Dnia Ziemi, były trudne dla wszystkich. Wielu już próbuje odbudować świat, który zostawiliśmy za sobą w zeszłym roku i przekonuje się, że niektórych zmian nie da się odwrócić. Dla wielu, COVID zabrał najbliższych, kogoś najważniejszego w świecie. Ekosystemy wspierają całe życie na Ziemi. Im zdrowsze są nasze ekosystemy, tym zdrowsza jest nasza planeta – i jej mieszkańcy. Odbudowa naszych zniszczonych ekosystemów pomoże położyć kres ubóstwu, zwalczyć zmiany klimatyczne i zapobiec masowemu wymieraniu. Przypomnijmy sobie, bardziej niż kiedykolwiek w tym Międzynarodowym Dniu Matki Ziemi, że potrzebujemy zmiany w kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki, która działa zarówno dla ludzi, jak i dla planety.

Módlmy się za wstawiennictwem św. Franciszka z Asyżu, który całym swoim jestestwem dążył do odbudowy Domu Bożego – Matki Ziemi. Święty Franciszku z Asyżu – pomóż nam żyć naszym ekologicznym nawróceniem…

Scroll to Top