Niepokalanów:”Pan niech da Ci pokój”

W dniach 9 – 10 lutego 2020 roku w Niepokalanowie, odbyła się kolejna sesja formacyjna dla Sióstr Franciszkanek po profesji wieczystej. Wzięło w niej udział 39 sióstr. Wiodącym tematem spotkania były słowa:  „Pan niech da Ci pokój”. 

Słowa te są min. realizacją tematu Kapituły Generalnej: „Zakorzenione w Ewangelii jesteśmy posłańcami pokoju i nadziei”. Osobą, która poprowadziła dni skupienia był ks. Andrzej Przybylski –  biskup pomocniczy częstochowski. Ks. biskup w homilii i prelekcjach podkreślał jak bardzo dzisiejszy świat jest podzielony i pragnie pokoju. Wezwał zebrane siostry by były „przypowieścią pojednania” i znakiem pokoju. Reasumując swoje wypowiedzi przypomniał, że najważniejszym źródłem pokoju jest Eucharystia i adoracja, dlatego ważne jest by stawać się człowiekiem Eucharystii. Słowa kończące Eucharystię: „przekażcie sobie znak pokoju” są zadaniem budowania pokoju. Wzbudził refleksję: co przekazujemy wspólnotom, rodzinom, czy to jest pokój, a może niepokój. W kolejnym dniu siostry miały możliwość podzielenia się przemyśleniami opartymi na punktach Reguły św. Franciszka dotyczącymi pokoju i praktycznego stawania się narzędziem pokoju we wspólnocie. 

Korzystając z obecności w Niepokalanowie, każda siostra miała możliwość wypraszania pokoju na świecie oraz we własnym sercu w „Światowym Centrum Modlitwy o Pokój”, w Kaplicy Wieczystej Adoracji „Gwiazda Niepokalanej”. Kolejna sesja formacyjna stała się wielkim umocnieniem ducha i wezwaniem do stawania się franciszkanką przynoszącą pokój.

Scroll to Top