Rocznica urodzin Matki Magdaleny

Dokładnie 234 lata temu w maleńkiej wiosce w Niderlandach przyszła na świat Katarzyna Damen, późniejsza Matka Magdalena – Założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej. Zadziwiające losy tej córki prostych i pobożnych rolników, której wiarę można przyrównać do ewangelicznego ziarna gorczycy wciąż fascynują, a jej tak ufne, że aż – zdawałoby się czasami, naiwne – zawierzenie Bożej Opatrzności dziś może nas pobudzać do rachunku sumienia.

Czy dziś potrafimy zawierzać tak jak ona, wobec – zdawałoby się – wciąż rosnących niepokojów i zagrożeń? Czy sytuacja duchowego spustoszenia naszych czasów tak bardzo różni się od XIX-wiecznej Limburgii, wycieńczonej Rewolucją i rządami Napoleona? Może właśnie dziś jeszcze bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy znaleźć otuchę w pełnych ciepła i pewności słowach: „Bóg się zatroszczy!”. Słowach, z których bije doświadczenie bycia ukochanym dzieckiem Niebieskiego Ojca – Ojca, który nie może nie zatroszczyć się o Swoje dziecko…

Czy patrząc na Katarzynę Damen, z taką wytrwałością dążącą do założenia Zgromadzenia, które ma być „Jego dziełem”, w czasach i warunkach zupełnie temu nie sprzyjających nie warto zastanowić się nie tyle, co Kościół ma dziś do zaoferowania, ale co JA mam do zaoferowania Kościołowi?  Podążając drogą ku Kościołowi synodalnemu może właśnie teraz Duch Święty pragnie przemawiać, tak jak kiedyś przemówił przez Matkę Magdalenę Damen.

Scroll to Top