S. Bolesława zakończyła ziemską pielgrzymkę

W dziewięćdziesiątym roku życia zakończyła swoje ziemskie pielgrzymowanie siostra Bolesława Bielawska. 

30 grudnia 2021 roku otoczona modlitwą sióstr Wspólnoty oraz Sióstr Juniorystek kończących swoje spotkanie formacyjne, S. Bolesława zasnęła, aby obudzić się przed Obliczem swego Oblubieńca. Pogrzeb odbędzie się w Orliku dnia 04 stycznia 2022 roku, we wtorek, o godz. 11.00.

Siostra Bolesława Bielawska urodziła się 08 lipca 1931 roku w Chojnicach. Jako siedmioletnia dziewczynka podjęła naukę w Szkole Powszechnej, którą wojna przerwała. Po wojnie kontynuowała naukę, a po maturze rozpoczęła pracę. Bolesława wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w 1954 roku. Po okresie formacji początkowej złożyła pierwszą profesję zakonną dnia 22 sierpnia 1957 roku.

Życie zakonne s. Bolesławy było bardzo bogate w różne doświadczenia. Mając przygotowanie muzyczne, a także ukończone studia teologiczne na KUL-u, s. Bolesława była organistką, katechetką, odpowiedzialną za  formację zarówno młodych sióstr, jak i starszych. W latach 1976-1979 przebywała w Rzymie, będąc pierwszą polską członkinią Rady Generalnej. S. Bolesława była członkinią wielu wspólnot: w Orliku, w Żukowie, w Warszawie,  w Bydgoszczy, w Niepokalanowie, w Czarnem, w Chojnicach.

Od 2013 roku przebywała w Orliku, dając piękne świadectwo swej osobistej formacji, ukochania Słowa Bożego, przebywania na adoracji Najświętszego Sakramentu, a także wierności swoim codziennym spacerom. 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie!

Scroll to Top