Pochyleni nad ubogą stajenką…

Cicho, cicho i kroku zwolnijcie,
… Bo miniecie stajenkę ubogą!
A tam w żłobie wszak kryje się Życie,
Kto w nim leży – jest Prawdą i Drogą!

Niech uciszy się świat rozkrzyczany,
W siebie patrzeć niech wreszcie przestanie,
Wtedy pokój dotychczas nieznany
Spłynie w serca z aniołów śpiewaniem!

fragm. pastorałki 
„Zatrzymajcie się ludzie na chwilę”

W świecie tak zabieganym i pełnym niepokoju niech pochylenie się nad Małym Dziecięciem z Betlejem – Królem Pokoju pozwoli nam odzyskać właściwą perspektywę – Bóg-Emmanuel jest z nami, wnosząc światło nadziei w nasze mroki.

Jest z nami, by już nigdy nas nie opuścić, pozostając zawsze Żywy w Eucharystii, przez którą pragnie rodzić się także w naszych sercach.

Niech płynący z tej prawdy wewnętrzny pokój, jakiego doświadczał święty Franciszek i dziecięca ufność Matki Magdaleny staną się także Waszym udziałem w każdym dniu Nadchodzącego Roku.

Z bożonarodzeniowymi życzeniami i pamięcią w modlitwie,

Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej

Scroll to Top