Sieć Bakhita – warsztaty: „Rozpoznawanie procesu zmian”

W dniach 18-20 września 2020 r. w domu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Ostrzycach  odbyły się warsztaty organizowane przez Sieć Bakhita istniejącą przy Konsulcie Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.

Działania podejmowana przez Sieć Bakhita koncentrują się na budzeniu świadomości w naszych środowiskach odnośnie handlu ludźmi oraz skłaniają do refleksji nad szerszym kontekstem przemocy i niesprawiedliwości, które dotykają tak wiele osób. W ramach uwrażliwiania różnych grup społecznych Sieć podejmuje organizowanie kampanii i prowadzenie różnych form profilaktyki. Wśród nich ważną rolę pełni działalność edukacyjno-szkoleniowa w zakresie zagrożeń wynikających ze współczesnych form niewolnictwa. Sieć Bakhita opiera swoją działalność na współpracy między zgromadzeniami, stowarzyszeniami i wspólnotami.

Tematem zajęć warsztatowych było rozpoznawanie procesu zmian. Doświadczeniem i wiedzą podzieliła się s. Anna Bałchan, psychoterapeuta, wspierająca osoby w różnych sytuacjach kryzysowych w „Stowarzyszeniu PoMoc”. W trakcie zajęć nabyłyśmy umiejętności polegające na słuchaniu bez zadawania pytań oraz słuchaniu, aby zrozumieć. Uświadomiłyśmy sobie, że umiejętność słuchania jest istotnym elementem świadczonej przez nas pomocy i komunikacji z osobami pokrzywdzonymi. Pochyliłyśmy się także nad zagadnieniem dotyczącym procesu zmian, który następuje stopniowo i musi być dostosowany do danej osoby. Istotnym momentem w tym procesie jest uświadomienie sobie przez osobę zainteresowaną, że to ona decyduje o swoim życiu i może w nim coś zmienić na lepsze. Osoby poranione muszą być gotowe na przyjęcie danej pomocy czy oferty. Siostra Anna Bałchan podkreśliła, że w towarzyszeniu niezwykłą rolę odgrywa wspieranie i motywowanie. Warsztaty  były czasem dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, a także okazją do odpoczynku nad pięknym jeziorem kaszubskim. 

s. Joana Pietrusiewicz

Scroll to Top