Świętujemy rocznicę powstania naszego Zgromadzenia

Dokładnie 189 lat temu nasza Założycielka, Katarzyna Damen, wraz z pierwszymi towarzyszkami przeprowadziła się do domu zwanego Krepplem w pobliżu holenderskiej wsi Heythuysen, który – uroczyście poświęcony przez miejscowego proboszcza ks. van der Zandta – stał się pierwszym klasztorem, a później przez wiele lat domem macierzystym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej. Data ta uznawana jest za początek istnienia Zgromadzenia.

W tym dniu ważna jest dla nas pamięć o skromnych początkach, o ogromnym zawierzeniu Bożej Opatrzności, cierpliwości i wytrwałości pierwszej wspólnoty zgromadzonej w Krepplu, której przełożoną została ta prosta, niewykształcona, ale heroicznie ufająca Bogu kobieta, którą dziś znamy jako Matkę Magdalenę. Ufamy w jej ciche wstawiennictwo za nami u Dobrego Boga.

Ziarno gorczycy, które ona wrzuciła w ziemię,
dzięki Bożej Opatrzności wyrosło na drzewo.
Matka Magdalena Damen
szczera i ufna, prosta jak gołąb,
zawsze ufała Bożej opatrznościowej miłości.
Każdemu wątpiącemu z uśmiechem odpowiadała:
„Bóg jest tak bardzo dobry – On się zatroszczy”,
jej praca jak maleńkie ziarno gorczycy, nieznane,
teraz z Bożą pomocą wyrosło na okazałe drzewo.
Widzimy rozpięte jego gałęzie, jak to przepowiadała,
ponad Holandią i wieloma krainami,
a w gałęziach tego drzewa śpiewają szczęśliwe ptaki,
które radośnie chwalą Pana dniem i nocą.
Ta, która w życiu swój krzyż tak odważnie niosła,
poszła zamieszkać u Chrystusa na zawsze.

Wiersz napisany przez ks. Piotra van der Zandta po śmierci Założycielki

Scroll to Top