Uroczystość świętego Franciszka z Asyżu

Nie mamy tu miejsca stałego… – „Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie”, ja pisze św. Paweł w Liście do Filipian. Dobrze tę prawdę rozumiał Biedaczyna z Asyżu, napominając swoich braci, by gdziekolwiek będą przebywać, nie przywiązywali się do niczego, goszcząc tam zawsze jako przybysze i pielgrzymi. 4 października to dzień, w którym czcimy świętego Franciszka z Asyżu w liturgii Kościoła.

Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga, który jest pełnią dobra, wszelkim dobrem, który sam jeden jest dobry” – pisał św. Franciszek w Regule niezatwierdzonej.

Czy jest w nas ta tęsknota i pragnienie Boga? Nawet jeśli w nas nie ma tęsknoty za Bogiem, to na pewno w Bogu jest tęsknota za nami. Prośmy więc o tę świętą tęsknotę i pragnienie przez wstawiennictwo Świętego z Asyżu, niech to pragnienie ożywia naszą codzienność, byśmy chodzili nogami po ziemi, ale sercem mieszkali w niebie, jak mawiał św. Jan Bosko.

Zapraszamy, pomódl się razem z nami litanią ku czci świętego Franciszka:

Z okazji Uroczystości świętego Franciszka, Założyciela Trzech Zakonów Franciszkańskich, z życzeniami Bożego błogosławieństwa, pokoju i wszelkiego dobra oraz z darem modlitwy,

Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej

Scroll to Top