W Szkole Maryi

W dniach 21 – 22 lutego br. w Orliku odbyły się rekolekcje Szkoły Maryi z Bydgoszczy. Uczestniczyło w nich ponad 40 osób, którym towarzyszył: br Zbigniew z Ukrainy/zastępca założyciela szkoły/oraz ks. Jerzy – opiekun Wspólnoty, ks.Franciszek, p. Bożena a także siostry zakonne: dwie Służebnice Ducha Świętego i 3 franciszkanki: s.Maksymiliana, s.Laura i s.Józefina.

Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła powstała na Ukrainie w 1998r., została założona przez br. Piotra Kurkiewicza OFM Cap. Szkoła przekazuje nauczanie zgodne z doktryną i praktyką Kościoła Katolickiego. Celem jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale bardziej prowadzenie uczestników do żywej relacji z Bogiem, do dojrzałości chrześcijańskiej, do zaangażowania ewangelizacyjnego i służby w Kościele.

Formacja prowadzona przez 8 cykli, co roku kolejny. W każdym roku 4 sesje weekendowe i letnie 10 – dniowe. Obecnie jest na świecie ponad 90 szkół na 3 kontynentach, najmłodsza z nich powstaje w Ziemi Świętej.

Uczestnicy korzystający z gościnności Sióstr w Orliku są bardzo wdzięczni za serdeczne przyjęcie, czuli się jak w domu Matki w prostocie św. Franciszka. Dzięki temu, że uczestnicy każdego dnia mogli uczestniczyć we Mszy Św., uwielbiać Pana podczas Adoracji, słuchać konferencji, korzystać  z Sakramentu Pokuty, uczyć się medytacji Słowa Bożego  a także spożywać smaczne posiłki, odjechali szczęśliwi do swych domów z sercami wypełnionymi Duchem Pana.

POKÓJ I DOBRO!

 s.Maksymiliana Laskowska

Scroll to Top