Wędrując ze Słowem…

“Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego”.

Wiele jest dróg, które prowadzą do Pana, a jedna z nich wiedzie przez góry. W dniach 7 – 10 października 2021 r. w Zakopanem odbyły się rekolekcje “Wędrówka ze Słowem”. Przyjechałyśmy z różnych części Polski, aby pochylić się nad Słowem Bożym w pięknej scenerii Tatr Zachodnich.

Rekolekcje rozpoczęła wspólna Eucharystia, którą sprawował ks. Damian Kwiatkowski. Po Mszy św. wyruszyłyśmy w góry. Pierwszego dnia towarzyszyła nam Ewangelia wg św. Łukasza (11, 15-26). Niewątpliwie wybór Jezusa wiąże się z przyjęciem zaproszenia do kroczenia z Nim tak, jak On tego chce. Wędrując Doliną Kościeliską, udałyśmy się przez Dolinę Tomanową na Przełączkę Chudą.

Drugiego dnia w drodze na Grzesia przez Dolinę Chochołowską towarzyszyła nam Ewangelia wg św. Łukasza (11, 27-28). Było to swoiste zaproszenie do rozważania Słowa Bożego każdego dnia i zachęta, aby po powrocie do naszych domów dalej wędrować sercem po kartach Ewangelii tą drogą, którą dla każdej z nas przygotował Bóg.

s. Maria i s. Joana

Scroll to Top