Z pielgrzymiego szlaku…

Wędrowanie do Tronu Jasnogórskiej Pani głęboko wpisało się duchowość Polaków. Co roku na pielgrzymi szlak wyrusza wielu, wśród nich można spotkać również nasze siostry. W tegorocznej Pieszej Pielgrzymce drogę na Jasną Górę razem z pątnikami przeszły s. Faustyna i s. Francesca.

Idąc we Franciszkańskiej Pielgrzymce z klasztoru Braci Mniejszych w Brodnicy w czasie 10-ciodniowych „rekolekcji w drodze” uczestnicy przeszli 350 kilometrów wypełnionych modlitwą, adoracją, rozważaniem Słowa Bożego, duchowym i fizycznym zmaganiem, by w ręce Najlepszej Mamy złożyć swoje intencje. Był to czas spotkania z Bogiem, ale też drugim człowiekiem, tym w pielgrzymkowej wspólnocie i tym napotkanym na trasie, czy noclegu. Niech ten wyjątkowy czas zaowocuje w życiu wszystkich pątników wewnętrzną przemianą!

Droga święta, droga błogosławiona. Święta, bo wiodąca do Matki. Błogosławiona, bo przepełniona Bożą obecnością i ludzką dobrocią. Droga trudna, ale piękna. Kto choć raz był na pielgrzymce, wszystko rozumie. Za franciszkański czas pielgrzymowania na Jasną Górę niech Pan będzie uwielbiony!

s. Francesca

Scroll to Top