Zakochane w Jedynym Oblubieńcu ślubowały na wieki

„Oblubieniec czeka już…” – słowami tej pieśni dnia 23 lipca 2022 roku rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, w czasie której trzy Siostry Franciszkanki: s. Sancja Fuks, s. Petra Jakóbiak i s. Wincenta Domeracka złożyły wieczystą profesję zakonną.

Przy ołtarzu w kaplicy Domu Prowincjalnego w Orliku zgromadziło się liczne grono kapłanów, a Najświętszej Ofierze  przewodniczył ks. biskup Ryszard Kasyna, ordynariusz diecezji pelplińskiej.

W wygłoszonej homilii hierarcha nawiązał do odczytanego w czasie liturgii fragmentu Ewangelii wg św. Jana o krzewie winnym i latoroślach. Podkreślił, że zjednoczenie z Chrystusem jest zawsze zasadniczym warunkiem każdego naszego działania, bez tego nie ma trwałego owocu. „To trwanie nie jest trwaniem biernym” – zaznaczył ks. biskup cytując papieża Franciszka. „Bez krzewu winnego latorośle nic nie są w stanie uczynić. […] Ale krzew winny potrzebuje również latorośli, ponieważ owoce nie rodzą się na pniu drzewa”. Kaznodzieja wyraził w imieniu Kościoła wdzięczność siostrom składającym śluby za podjęty trud i odwagę w decyzji, by w pełniejszy sposób przeżywać łaskę chrztu świętego. Życzył również by były pełne Bożego pokoju, otwarte na Jezusowe Serce i gorliwe w niesieniu Jezusa innym.

Po homilii, wzywając wstawiennictwa Wszystkich Świętych zebrani na liturgii rodzina i bliscy modlili się za siostry profeski, które chwilę później, na ręce Przełożonej Prowincjalnej, s. Majelli Lizińczyk, złożyły wieczyste śluby posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. Następnie biskup Ryszard odmówił nad nimi uroczyste błogosławieństwo konsekracji.

Niech ten radosny dzień zapadnie głęboko w pamięć naszym siostrom, by z ogromną miłością do Jezusa, swego Oblubieńca, pięknie i wiernie wypełniały swoje powołanie.

Scroll to Top