Rekolekcje lectio divina w Orliku

Prawie 50 osób podjęło trud wsłuchiwania się w Słowo Boże w czasie rekolekcji lectio divina w dniach 11-19 lipca w klasztorze Sióstr Franciszkanek w Orliku. Uczestnicy, podążając drogami czterech Ewangelii oraz pogłębienia ze Starego i Nowego Testamentu doświadczali mocy Bożego Słowa.

Uczestnikom rekolekcji, poprzez wprowadzenia do poszczególnych etapów rekolekcji i posługę kierownictwa duchowego, towarzyszyli kapłani: ks. Ryszard Stankiewicz SDS z Centrum Formacji Duchowej Księży Salwatorianów w Krakowie, ks. Tomasz Niedziela SDS, ks. Rafał Barciński i ks. Janusz Chyła.

Siostry Franciszkanki, dwóch księży i jedna osoba świecka uczestniczący w rekolekcjach przeżywali rekolekcje na sześciu etapach: drogę wzrastania ucznia w wierze na podstawie poszczególnych Ewangelii św. Marka, św. Mateusza, św. Łukasza i św. Jana, oraz drogę pogłębienia wiary ze świętym Piotrem w Dziejach Apostolskich i królem Salomonem z 1 Księgi Królewskiej.

Wszystkim uczestnikom życzymy obfitych owoców rekolekcji w codzienności, by doświadczenie działania Słowa umacniało ich żywą więź z Bogiem i pomagało realizować przykazanie miłości bliźniego.

Scroll to Top