Zjazd Zakonnych Duszpasterzy Młodzieży i Powołań w Kokotku

Jak być z młodymi? W jaki sposób pracować z nimi, by przybliżać ich do Boga? Te i wiele innych pytań zgromadziło w oblackim Centrum Młodzieży NINIWA prawie sto sióstr zakonnych i zakonników, by wymieniać się doświadczeniami i rozmawiać o pracy z pokoleniem, które masowo odchodzi od Boga i Kościoła. W dniach 14-17 listopada w Kokotku miał miejsce III Zjazd Zakonnych Duszpasterzy Młodzieży i Powołań. W spotkaniu wzięła udział s. Bernadetta, mistrzyni nowicjatu i referentka powołaniowa.

Zjazd rozpoczął się w poniedziałek po południu Eucharystią sprawowaną w kaplicy Świętych Młodzianków przez bp. Grzegorza Suchodolskiego, przewodniczącego Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży Konferencji Episkopatu Polski. W programie spotkania znalazły się liczne konferencje, świadectwa pracy z młodzieżą, czas na Eucharystię i modlitwę, wspólne dzielenie i wymianę doświadczeń. Nowością tegorocznego spotkania były warsztaty pt. “Otwarte ramiona”, który mają być pomocą w rozwoju kompetencji wychowawczych duszpasterzy oraz wskazaniu rozwiązań, które mogą być pozytywną odpowiedzią na potrzeby dzieci i młodzieży. 

Źródło: oblaci.pl

Scroll to Top