Zmartwychwstał Jezus nasz Pan!

Każda miłość prawdziwa musi mieć swój Wielki Piątek. Jeśli więc miłujemy naprawdę, trwajmy wiernie tak, jak trwała na Kalwarii Maryja z niewiastami i ufajmy! Skończy się Wielki Piątek, przyjdzie Wielka Sobota i triumf Wielkiej Niedzieli”.

Drodzy przyjaciele, dobrodzieje i nasze rodziny,

W tym trudnym czasie doświadczenia naszej słabości i ograniczoności, wynikających z pandemii koronawirusa słyszymy głos przepełniony nadzieją: Alleluja! Jezus Zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

Przyjmijmy tę nowinę z wiarą, że nasz Pan zwyciężył śmierć, piekło i szatana, że jest silniejszy od naszej słabości. Wiara w celebrowane Paschalne Misterium wspiera nas w odrzucaniu lęku, ciemności i grzechu oraz pomaga stawać się nam ludźmi pełnymi nadziei i wpatrującymi się w Mistrza.

Niech zatem Chrystus Zmartwychwstały obdarza nas dobrym zdrowiem i siłą do pokonywania trudnych wyzwań. Niech Pan oddali od nas chorobę i da głęboką wiarę, że Miłość wszystko zwycięża. Maryi zawierzajmy obecny czas prosząc, aby Jej wiara z Wielkiej Soboty podtrzymywała naszą słabą wiarę i pomogła odnaleźć najgłębszy sens obecnych wydarzeń.

Z radosnym Alleluja!

Siostry Franciszkanki

Do życzeń dołączamy radość: Jesteśmy uratowani, bo Jezus zmartwychwstał!

Scroll to Top