Zwiastuję Wam radość wielką!

Z wdzięczną modlitwą i życzeniami dla każdego z Was przy orlickim żłóbku:  „Cud życia”. Jest on przepełniony radością Bożego życia, przynoszącego pokój i nadzieję! Bóg jest miedzy nami!

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Siostry Franciszkanki

Scroll to Top