77. rocznica męczeństwa s. Adelgund

Kolejna, już 77. rocznica męczeńskiej śmierci polskiej franciszkanki, siostry Adelgund Kunigundy Tumińskiej. Można by stwierdzić, jednej z wielu ofiar radzieckiej agresji. Jednak jej historia sprawia, że staje się poniekąd ich symbolem i patronką. Być może sama o sobie powiedziałaby, że jej życie zostało „poświęcone, a nie stracone”…

O łaskę beatyfikacji s. Adelgund Tumińskiej będziemy wspólnie modlić się w rocznicę jej męczeńskiej śmierci – dnia 15 lutego 2022 roku w kaplicy NSPJ w dawnym Zakładzie św. Boromeusza (obecnie kaplica w Domu Kapłana Seniora) w Chojnicach:

16:00 modlitwa różańcowa

16:30 Eucharystia

Dziś, gdy w nasze serca wkrada się niepokój związany z niestabilną sytuacją polityczną, niech siostra Adelgund, będąca dla nas świadectwem sprzeciwu wobec aktu przemocy i okrucieństwa wojny, oręduje za nami, byśmy z odwagą wybierali wierność Miłości silniejszej od śmierci.

Wszechmogący, Dobry Boże, Ty powołałeś s. Adelgund do naśladowania Chrystusa na drodze rad ewangelicznych wzorem św. Franciszka i Matki Magdaleny. Rozbudziłeś w niej męstwo i miłość aż do męczeńskiej śmierci. Spraw, aby ku Twojej chwale Kościół zaliczył ją w poczet błogosławionych. Wszechmocny, Dobry Boże, pokornie błagam, abyś za wstawiennictwem Twojej służebnicy s. Adelgund Tumińskiej udzielił mi łaski, o którą z ufnością proszę: ……………………….. . Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Więcej nt. s. Adelgund Tumińskiej:

Historia heroicznej franciszkanki

KOCHAĆ jak ON – nowa książka o s. Adelgund

ŚWIADEK WIARY – MĘCZENNICA WSCHODU

Scroll to Top