79. rocznica męczeńskiej śmierci s. Adelgund Tumińskiej

15 lutego 1945 roku siostra Adelgund Tumińska, franciszkanka, poniosła śmierć stając w obronie trzech dziewcząt napastowanych przez żołnierzy Armii Czerwonej w pomieszczeniach chojnickiego szpitala w Zakładzie św. Boromeusza. W tym roku przypada 79. rocznica tego tragicznego wydarzenia.

Pamiętając o bohaterskiej ofierze siostry Adelgund i modląc się o rychłe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego w dniu rocznicy jej męczeńskiej śmierci odbyła się modlitwa różańcowa i uroczysta Eucharystia w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa w Domu Kapłana Seniora, na terenie dawnego szpitala chojnickiego. Poprzedziło ją złożenie kwiatów przy grobie siostry Adelgund, która spoczywa w ogrodzie Sióstr Franciszkanek przy ul. Wysokiej 13. Na tę uroczystość przybyły delegacje, Chojniczanie i Siostry Franciszkanki z okolicznych wspólnot.

Scroll to Top