Być oblubienicą…

Być oblubienicą…słowa tej pieśni rozpoczęły piękną uroczystość obłóczyn postulantek Wandy z Warszawy i Michaliny z Koronowa oraz pierwszych ślubów zakonnych S. Tobiaszy z parafii Przodkowo. Błogosławieństwo rodziców umocniło najmłodsze siostry naszej prowincji na kolejnym etapie formacji. Następnie rozpoczęło się nabożeństwo przyjęcia do nowicjatu postulantek, które przyjęły habit zakonny, biały welon i nowe imiona na znak przyobleczenia się w nowego człowieka. Postulantka Michalina przyjęła imię S. Maria Lidia, zaś Wanda otrzymała imię S. Maria Barbara.

GALERIA Z UROCZYSTOŚCI

link do transmisji online obłóczyn oraz pierwszej profesji zakonnej

Po nabożeństwie obłóczyn rozpoczęła się msza, której przewodniczył i homilię wygłosił O. Joel Kokott OFM. Po homilii nowicjuszka S. Tobiasza Wicka złożyła pierwsze śluby zakonne na ręce Przełożonej Prowincjalnej, S. Mirony Turzyńskiej. Po mszy św. był czas na złożenie życzeń i agapę przy stole. W tej pięknej uroczystości udział wzięła najbliższa rodzina naszych sióstr, kapłani oraz Siostry Franciszkanki.

Niech głęboka wiara i radość dnia dzisiejszego towarzyszy naszym siostrom przez całe życie! 

Scroll to Top