„Deus Providebit”, czyli Bóg troszczy się o nas już od 188 lat!

„Deus Providebit” – „Bóg się zatroszczy”, to pełne nadziei i zaufania zawołanie Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej niosą innym już od 188 lat10 maja przypada kolejna rocznica założenia naszego Zgromadzenia.

„Zawsze dziękujmy Bogu za wszelkie dobro, które otrzymałyśmy z Jego rąk. Ta wdzięczność jest bardzo miła Bogu i skłania Jego kochające, ojcowskie serce do ciągłego obdarzania nas nowymi błogosławieństwami. […] To właśnie przez wdzięczność najlepiej uwielbiamy Boga, ponieważ w ten sposób okazujemy swą zależność od Jego dobroci i miłosierdzia, a także przyznajemy, że bez Niego jesteśmy niczym, niczego nie posiadamy i niczego nie możemy.”

Matka Magdalena Damen

(z „Ogródka kwiatów św. Franciszka”)

Wdzięczne Bogu za to, że każdego dnia i każdej minuty wciąż doświadczamy Jego Ojcowskiej Dobroci, z wiarą i nadzieją mówimy także dziś: „Bóg się o nas zatroszczy!”, bo to nie nasze dzieło, ale Jego Dzieło.

Tej wiary i ufności życzymy każdemu odwiedzającemu naszą stronę, polecając się pamięci modlitewnej, by to Boże Dzieło mogło być przez nas dalej spełniane na Jego większą chwałę w duchu świętego Franciszka i Matki Magdaleny Damen.

Pokój i Dobro!

Scroll to Top