Dziękczynienie za 25 lat życia radami ewangelicznymi

22 czerwca w klasztorze Sióstr Franciszkanek w Orliku obchodziliśmy radosną uroczystość jubileuszu 25-lecia życia ślubami zakonnymi s. Szymony Komorowskiej i s. Urszuli Rostankowskiej.

Uroczystej Eucharystii z okazji jubileuszu przewodniczył ks. kan. Janusz Chyła, referent ds. życia konsekrowanego diecezji pelplińskiej. Homilię wygłosił ks. Wiesław Dylewski, w której przypomniał siostrom początki powołania: “Wspominacie chwilę sprzed 25 lat, gdy wasze serce zaczynało bić równo w rytm Ewangelii. Przypominacie sobie te pierwsze chwile, kiedy Jezus Chrystus w sposób cichy i bardzo subtelny zapraszał was do tego życia. W sposób nienarzucający się, ale bardzo wyraźny. Tak wyraźny, że nie można tego głosu pomylić z niczym innym”.

Kaznodzieja inspirując się dzisiejszą Ewangelią, której – jak podkreślił – nikt specjalnie na ten dzień nie wybierał, wskazał czym tak naprawdę są śluby zakonne: “Czystość to stawanie się członkiem rodziny dla innych. Ubóstwo to hojność do granic możliwości – to co mam, ja tego mieć nie muszę i mogę dać to drugiemu. Posłuszeństwo to ogromne poczucie wolności, że sam Pan Bóg zatroszczy się o mnie.”

Po homilii Siostry Jubilatki, otoczone modlitwą swoich bliskich i współsióstr, odnowiły profesję zakonną rad ewangelicznych, którą złożyły po raz pierwszy przed 25-ciu laty.

Niech Pan obdarza je pokojem i dobrem na dalsze lata życia świętą Ewangelią!

Scroll to Top