Fundacja „Mała Trzódka” na targach w Minikowie

Fundacja Pomocy Osobom Starszym i Ubogim „Mała Trzódka” prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek zawitała 19 września na Targach w Minikowie w woj. kujawsko-pomorskim. Na stoisku Fundacji można było zakupić wykonane przez siostry rękodzieło, sprzedawane pod wdzięczną nazwą „Klasztorne Fidrygałki”. Wśród wykonanych ręcznie małych cudów znalazły się między innymi ręcznie malowane świece, torby, poduszki, serwetki, maskotki, breloki, i wiele innych różności. Cały dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na cele Fundacji.

Jeśli jednak ktoś nie był obecny na Targach, nic straconego – rękodzieło można zakupić również w sklepiku prowadzonym przez „Małą Trzódkę”: SKLEPIK FUNDACJI

Fundacja została powołana do życia w 2019 roku, jako odpowiedź na znaki czasu pojawiające się w naszym społeczeństwie. Celami Fundacji są: 

1. Niesienie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym, w tym w trudnej sytuacji życiowej.

2. Niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

3. Działalność charytatywna.

4. Organizacja wolontariatu.

5. Propagowanie postaw prospołecznych w lokalnym środowisku oraz w wymiarze międzypokoleniowym.

Więcej o Fundacji można dowiedzieć się na stronie: Fundacja „Mała Trzódka”

Scroll to Top