„Jubilate Deo” w Orliku

13 kwietnia w klasztorze w Orliku rozbrzmiało radosne „Jubilate Deo” za dar życia i powołania s. Zofii Kasprowicz oraz za 65. lat jej wiernego trwania w złożonych Bogu ślubach.

Uroczysta Eucharystia w intencji Siostry Jubilatki, której przewodniczył kapelan, o. Urban Pudełko OFM, rozpoczęła się o godz. 11:00. Po homilii siostra Zofia wobec zgromadzonych na Liturgii współsióstr oraz rodziny i przyjaciół odnowiła swoje śluby zakonne. Wiele radości i łez wzruszenia popłynęło podczas życzeń składanych po zakończonej Mszy Świętej. Nie zabrakło okazji do dalszego świętowania przy wspólnym stole w zakonnym refektarzu.

Niech Bóg błogosławi czcigodnej Jubilatce na dalsze lata trwania w powołaniu!

Scroll to Top