Spotkanie formacyjne dla kandydatek i postulantek w Częstochowie

W dniach 19-21 kwietnia 2024 roku w Częstochowie odbyło się I ogólnopolskie spotkanie dla kandydatek, aspirantek i postulantek oraz ich formatorek organizowane przez Konsultę Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. W spotkaniu wzięły udział postulantka Karolina wraz z siostrą Bernadettą.

Tematem przewodnim wydarzenia były słowa: „Kim jestem ja? Kim jesteś Ty, Panie?”. W czasie tych kilku dni zatrzymałyśmy się nad odkrywaniem własnej tożsamości. Towarzyszył nam o. Piotr Kowalski OFMCap, który wygłosił konferencje oraz sprawował posługę sakramentalną. Podczas konferencji ojciec mówił o tym, jak niezwykle ważne jest poznanie, kim jesteśmy, bo przez odkrywanie własnej tożsamości możemy poznać, kim jest Bóg.

Dzięki siostrom Służebniczkom Starowiejskim miałyśmy okazję uczestniczyć w warsztatach z bibliodramy, podczas których między innymi przygotowywałyśmy scenki na podstawie tekstu z Pisma Świętego. W ten niecodzienny sposób rozważałyśmy fragment z Ewangelii wg św. Łukasza o powołaniu apostoła Piotra. Była to świetna przestrzeń do pobudzenia własnej kreatywności oraz wrażliwości, a także okazja do podzielenia się między sobą refleksjami, jakie wzbudziło w każdej z nas Słowo Boże.

Codziennie spotykałyśmy się z Jezusem przez wspólne przeżywanie Mszy Świętej, odmawianie Liturgii Godzin oraz adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy. Uczestniczyłyśmy również w Apelu Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Królowej Polski, podczas którego wspólnie powierzałyśmy Maryi nasze intencje, a szczególnie nasze powołanie.

W czasie tego weekendu poświęciłyśmy też sporo czasu na integrację i spotkania przy kawie. Bardzo cenne okazały się wszystkie wspólne rozmowy, podczas których dzieliłyśmy się ze sobą własnymi przeżyciami i doświadczeniami związanymi z formacją oraz początkami życia konsekrowanego. Było w tym wiele radości i poczucia wspólnoty, mimo że należymy do różnych zgromadzeń zakonnych.

To było bardzo owocne spotkanie i mam nadzieję, że nie ostatnie w takim gronie. Jestem wdzięczna za ten czas, bo mogłam pogłębić swoją relację z Bogiem, zatrzymać się nad tajemnicą mojego powołania oraz poznać inne młode kobiety, które również pragną iść w swoim życiu za Jezusem drogą życia zakonnego.

postulantka Karolina  

Scroll to Top