Jubilate Deo!

Dziękczynna uroczystość jubileuszu wielu lat życia ślubami zakonnymi zgromadziła nas w Orliku. Dnia 30 kwietnia br., świętując w gronie sióstr, zaprzyjaźnionych kapłanów, a także rodziny i przyjaciół, dziękowaliśmy Dobremu Bogu za 70, 65 i 60 lat życia zakonnego sióstr: s. Goretty Szarowskiej, s. Krescencji Gwizdała i s. Angeliki Synak.

Uroczystej Eucharystii koncelebrowanej m.in. przez kapelanów posługujących w klasztorze orlickim przewodniczył ks. Stanisław Stolc, a kazanie wygłosił ks. kan. Paweł Piesik. Nawiązując do długiego i owocnego życia sióstr jubilatek kaznodzieja podkreślił, że każdy z tych tak wielu dni ich życia zakonnego był przepełniony modlitwą, która upraszała łaski także dla innych ludzi, których Pan Bóg stawiał na ich drodze.

Po homilii czcigodne jubilatki wspólnie odnowiły swoją zakonną profesję, wzywając wstawiennictwa Maryi, Królowej Zakonu Serafickiego i świętego Franciszka.

Niech świadectwo ich wiernego trwania przy Panu będzie umocnieniem dla wszystkich, który czują się zagubieni w tak szybko zmieniającym się i relatywizującym wartości świecie.

Galeria zdjęć z uroczystości

Scroll to Top