Pamiętając o początkach… 187 lat temu

W kolejną rocznicę powstania Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej patrzymy z wdzięcznością na skromne początki Bożego dzieła, które podtrzymywane Jego pełną troskliwości Opatrznością rozwija się i owocuje po dzień dzisiejszy. 

10 maja 1835 roku Katarzyna Damen i jej pierwsze towarzyszki, mając zgodę miejscowego biskupa na rozpoczęcie życia zakonnego, przeprowadziły się do skromnego i zaniedbanego gospodarstwa położonego na skraju wsi Heythuysen (dzisiejsza Holandia), a przez mieszkańców nazywanego potocznie „Krepplem„. Ów niepozorny Kreppel stał się w późniejszych latach domem macierzystym zgromadzenia zakonnego posługującego na całym świecie. Dziś jest dla nas symbolem pokornej i ufnej odwagi, że „Bóg się zatroszczy”.

Niech odwaga Matki Magdaleny w podążaniu za natchnieniami Ducha Świętego będzie dla nas inspiracją, by bez lęku pozwalać się prowadzić Bogu po ścieżkach wiecznie młodej Ewangelii, która zawsze pozostając taka sama, stawia przed nami wciąż nowe wyzwania.

Scroll to Top