Lectio divina, czyli spotkanie ze Słowem

Od 11 lipca w Domu Prowincjalnym w Orliku trwają rekolekcje lectio divina, które są oparte na wielowiekowej praktyce modlitwy słowem Bożym, sięgającej początków chrześcijaństwa. Składają się na nią cztery etapy modlitwy słowem Bożym realizowane każdego dnia: lectio (czytanie) – meditatio (medytacja) – oratio (modlitwa) – contemplatio (kontemplacja). 

W Orliku, siostry uczestniczą we wprowadzeniach do  pięciu etapów: czterech Ewangelii i pogłębienia ze Starego Testamentu. Największa ilość sióstr uczestniczy w pogłębieniu z Mojżeszem. W tej serii rekolekcji korzysta 55 sióstr, w tym jedna osoba świecka. Towarzyszy im 6 kierowników duchowych: Ks. Ryszard Stankiewicz SDS, ks. Tomasz Niedziela SDS, Ks. Jacek Szewczyk SDB, ks. Rafał Barciński, Ks. Jakub Raczyński i p. Zofia Rubini.  Rekolekcje lectio divina trwają 8 dni. Przeżywane są w klimacie pustyni, w pełnym milczeniu z indywidualnym prowadzeniem przez kierownika duchowego. Celem rekolekcji jest otwarcie się na słowo, które zbawia i przemienia życie. Intensywne przeżywanie modlitwy na pustyni ma pomóc uczestnikowi rekolekcji w rozmiłowaniu się w słowie Bożym, w zdobywaniu jego duchowego smaku i w otwieraniu się na jego wezwania.

Niech światło Bożego Słowa oświeca uczestniczkom drogi ich codziennego życia

Scroll to Top