Narodził się nam Zbawiciel…

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. […]Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: «Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju».”

(Iz 9,1-2a.5)

Powyższe słowa słyszymy w Uroczystość Narodzenia Pańskiego w pierwszym czytaniu na Mszy Świętej odprawianej o północy, tradycyjnie nazywanej Pasterką. Proroctwo Izajasza ponad siedem wieków przed narodzeniem Jezusa Chrystusa zapowiada wielką światłość. Zbawiciel, Syn Boży, Światłość ze Światłości – jak wyznajemy w Credo – przychodzi także i dziś, by rozpraszać nasze mroki. Przychodzi tak samo cicho, skromnie i pokornie, jak ponad dwa tysiące lat temu w ubogim żłobie.

Odnajdujemy Go obecnego w białym chlebie Eucharystii, tajemnicy tak drogiej świętemu Franciszkowi… odnajdujemy Go obecnego w Słowie na kartach Pisma Świętego, jedynym Słowie mającym moc głębokiej przemiany życia… odnajdujemy Go w oczach drugiego człowieka, patrzącego na nas błagalnie z nadzieją, albowiem „wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego życzymy Wam, aby Światło, jakie niesie ze sobą Tajemnica Wcielenia Boga w Małym Dzieciątku z Betlejem rozświetlało wszelkie mroki dzisiejszego świata i prowadziło Was do odnalezienia Jego bliskiej i czułej Obecności w Waszej codzienności. Niech Narodzenie Emmanuela, Księcia Pokoju, obdarzy was głęboką ufnością, że przynosi On pokój ludziom, „w których sobie upodobał” (Łk 2,14).

Z darem modlitwy,

Siostry Franciszkanki

Scroll to Top