Niepokalanów:”Pan niech da Ci pokój”

W dniach 11-12 stycznia 2020 roku w Niepokalanowie, odbyła się pierwsza, tegoroczna sesja formacyjna Sióstr Franciszkanek po profesji wieczystej. Wzięło w niej udział 37 sióstr. Wiodącym tematem spotkania były słowa:  „Pan niech da Ci pokój”. 

Gościem zaproszonym był ks. bp Andrzej Przybylski –  biskup pomocniczy częstochowski. Ks biskup w homilii i prelekcjach rozważał temat pokoju. Reasumując swoje wypowiedzi przypomniał, że najważniejszym źródłem pokoju jest Eucharystia. W myśl św. Franciszka troska o pokój przejawia się nie tyle w spektakularności wymiernych działań na rzecz pokoju, ile przede wszystkim w  codziennej, wytrwałej i cierpliwej dbałości o zachowanie pokoju duszy i ciała, który jest dobrem udzielonym człowiekowi w darze przez Boga – podkreślił ks. Bp Przybylski.

Kilka zdjęć ze spotkania

Korzystając z obecności w Niepokalanowie, każda siostra miała możliwość wypraszania pokoju na świecie oraz we własnym sercu w „Światowym Centrum Modlitwy o Pokój”, w Kaplicy Wieczystej Adoracji „Gwiazda Niepokalanej”. Po zakończonym spotkaniu u stóp Niepokalanej siostry rozjechały się do swoich wspólnot radosne, umocnione i pełne zapału.

 S. Agnes Kielar OSF

Scroll to Top