O. Brunon Kasprowski przeszedł do Domu Ojca

W niedzielę, w dniu 6 grudnia 2020 r., o godz. 16.15, w wieku 69 lat, w 45 roku życia zakonnego i w 38 roku kapłaństwa, po ciężkiej chorobie zmarł w szpitalu w Inowrocławiu śp. o. Brunon Bogdan Kasprowski OFM. Był synem Rudolfa i Stefanii Pasierbskiej. Urodził się 27.09.1951, w Łaziskach Górnych w parafii. pw. Matki Bożej Królowej Różańca Św.

Krótki czas przebywał w zgromadzeniu Salwatorianów. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej w Bartoszycach wstąpił do franciszkańskiej prowincji Wniebowzięcia NMP i 7.09.1975 rozpoczął nowicjat przyjmując imię zakonne Brunon. Pierwsze śluby zakonne złożył 5.09.1976, a profesją wieczystą 7.10.1980. Prezbiterat przyjął 30.03.1983. W 1991 r. wstąpił do powstałej wtedy prowincji św. Franciszka. W obu prowincjach pełnił różne funkcje duszpasterskie i zakonne. Przez rok po święceniach przebywał w klasztorze w Wieluniu. Po roku został wikarym parafialnym (Wejherowo 1984–1985), następnie wikarym domu (Miejska Górka 1986–1989 i Olsztyn od 1997), gwardianem w Barczewie (1991–1994), gdzie był także proboszczem i sędzią diecezjalnym Sądu Metropolii Warmińskiej. Przez pewien czas pełnił też obowiązki kapelana Sióstr Franciszkanek w Orliku i przełożonego wspólnoty klasztornej w Gdańsku Nowym Porcie. W marcu 2020 r. został przeniesiony z Gdańska do Pakości – Kalwarii, gdzie przebywał do śmierci. Jako misjonarz ludowy wygłosił wiele misji i rekolekcji.

Spoczywa na cmentarzu zakonnym w Pakości k. Inowrocławia.

Za: Życie Zakonne

Scroll to Top