Odnowienie ślubów czasowych przez siostry juniorystki

W dniu 4 lipca w kaplicy Sióstr Franciszkanek w Orliku siostry juniorystki odnowiły śluby czasowe na kolejny rok. Ten ważny moment poprzedziły dniem skupienia 3 lipca, który był czasem refleksji i modlitwy.

Siostry miały okazję wysłuchać konferencji przygotowanych przez mistrzynię junioratu, s. Urszulę Rostankowską i ks. Mateusza Pryczkowskiego, który również odprawił dla nich Eucharystię.

Publiczne odnowienie ślubów zakonnych miało miejsce podczas porannej Eucharystii w kaplicy Domu Prowincjalnego w Orliku, sprawowanej przez ks. Damiana Drozdowskiego, miejscowego proboszcza. Po homilii i odśpiewaniu Hymnu do Ducha Świętego siostry juniorystki na ręce Przełożonej Prowincjalnej, s. Majelli Lizińczyk ponowiły profesję rad ewangelicznych, po raz kolejny zobowiązując się żyć Ewangelią Pana naszego Jezusa Chrystusa w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Po Mszy Świętej w siostrzanej wspólnocie dzieliłyśmy radość tego pięknego wydarzenia.

Juniorat to jeden z etapów początkowej formacji, rozpoczyna się złożeniem pierwszej profesji zakonnej rad ewangelicznych ubóstwa, czystości i posłuszeństwa (po zakończonym nowicjacie) na jeden rok. Siostry na tym etapie formacji odnawiają swoje śluby zakonne co roku. Juniorat trwa pięć lat z możliwością przedłużenia do lat dziewięciu i kończy się profesją wieczystą. To czas wzrastania na drodze powołania, umacniania życiowego wyboru i wewnętrznej wolności w podążaniu za Jezusem.

Siostrom juniorystkom życzymy Bożego błogosławieństwa i umocnienia na drodze powołania, by radość tego pięknego dnia towarzyszyła im codziennie!

Scroll to Top