60 lat wierności złożonym ślubom…

Radosne „Jubilate Deo!” zabrzmiało w klasztorze Sióstr Franciszkanek w Więcborku, gdzie s. Consolata Massel i s. Archanegela Winnicka świętowały swój jubileusz 60-ciolecia profesji zakonnej.

Czcigodne jubilatki podczas uroczystej koncelebrowanej Eucharystii, której przewodniczył o. Janusz Jędryszek OFMConv odnowiły swoje śluby zakonne na ręce Przełożonej Prowincjalnej, s. Majelli Lizińczyk, w obecności zgromadzonych Sióstr i gości. Malująca się na ich twarzach radość była wystarczającym potwierdzeniem ich ogromnego szczęścia w tym wyjątkowym dniu. Wspólna radość była kontynuowana przy świątecznym stole w klasztornym refektarzu, gdzie życzenia jubilatkom składali ich krewni i bliscy.

Siostrze Consolacie i siostrze Archangeli życzymy wielu potrzebnych łask i Bożego błogosławieństwa na kolejne, piękne rocznice, niech świadectwo wierności Jezusowi, ich jedynemu Oblubieńcowi, będzie dla nas wszystkich umocnieniem w wierze!

ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI

Scroll to Top