Odnowienie ślubów w Święto św. Klary

W dniu 11 sierpnia w kalendarzu liturgicznym widnieje wspomnienie św. Klary z Asyżu, w Rodzinie Franciszkańskiej obchodzone jako Święto, a w klasztorach Sióstr Klarysek – jako Uroczystość. W tym dniu w kaplicy Domu Prowincjalnego dwie najmłodsze siostry juniorystki – s. Lidia i s. Barbaraodnowiły na kolejny rok swoją profesję zakonną.

Ważny moment ponowienia ślubów poprzedził dzień skupienia w Orliku, który poprowadził dla sióstr ks. Aleksander Dziadowicz, proboszcz parafii w Skorzewie. Odnowienie profesji zakonnej miało miejsce podczas porannej Mszy Świętej po homilii. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu do Ducha Świętego siostry juniorystki, w obecności kapelana o. Arkadiusza i wspólnoty sióstr, na ręce Przełożonej Prowincjalnej s. Majelli Lizińczyk złożyły śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na kolejny rok. Tym samym rozpoczęły drugi rok formacji w junioracie, przygotowującej do złożenia profesji wieczystej ślubów.

Siostrom Lidii i Barbarze życzymy, aby orędownictwo świętej Klary, którą Bóg „przedziwnie pociągnął przykładem świętego Franciszka do naśladowania Jego Syna i przez wieczystą wierność i miłość Jemu zaślubił” (por. prefacja o św. Klarze) wyprosiło dla nich potrzebne dary Ducha Świętego na drodze wzrastania w łasce powołania.

Scroll to Top