Odpust Porcjunkuli

Dzień 2 sierpnia to ważna data dla całej Rodziny Franciszkańskiej. Tego dnia we wspólnotach franciszkańskich uroczyście obchodzone jest Święto Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli.

Święto swój początek bierze od malutkiego kościółka w Dolinie Asyżu, który w czasach św. Franciszka stał opuszczony i zrujnowany. Odbudowany przez niego własnoręcznie, stał się kolebką powstającego Zakonu. Święty Biedaczyna umiłował szczególnie to miejsce, powierzając Maryi rozwój swojej wspólnoty. Później niejednokrotnie zachęcał braci, by miejsce to pozostało duchowym centrum i sercem całego Zakonu Franciszkańskiego, a Dziewica Maryja do dziś jest czczona wśród braci i sióstr jako Królowa Zakonu Serafickiego.

Szczególne miejsce w duchowym doświadczeniu Franciszka zajmuje Maryja, na którą patrzył nie tylko z podziwem i wdzięcznością, ale z uwagą ucznia, aby od niej uczyć się ewangelicznej postawy. Poruszony tajemnicą Wcielenia, […] odkrył sens duchowego macierzyństwa, którego istotą jest nosić w sobie Jezusa i rodzić Go dla innych.
o. Andrzej Zając OFMConv

Franciszek, powodowany miłosierdziem i zatroskany o grzeszników wyprosił u Ojca Świętego nadzwyczajny przywilej dla kościółka Matki Bożej Anielskiej, Przywilej polegał na tym, że ktokolwiek nawiedzi to miejsce, w każdy dzień roku może uzyskać odpust zupełny.

Kolejni papieże poszerzali możliwość uzyskania odpustu w dniu 2 sierpnia, najpierw dla kościołów franciszkańskich. Papież Paweł VI rozciągnął ten przywilej dla wszystkich wiernych. Każdy, kto w tym dniu (2 sierpnia) nawiedzi kościół franciszkański bądź parafialny, spełniając zwykłe warunki konieczne do uzyskania odpustu, zyskuje odpust zupełny.

Warunki uzyskania odpustu za nawiedzenie kościoła to stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu oraz modlitwa w intencjach (ogólnej i ewangelizacyjnej), w których w danym miesiącu modli się papież.

Scroll to Top