Pelplin: „Przystań” – warsztaty dla duszy

19 czerwca w Pelplinie odbyła się kolejna – już dziewiąta – edycja spotkania „Przystań – warsztaty dla duszy”, które od kilku lat gromadzą młodych z diecezji pelplińskiej przed rozpoczęciem wakacji. 

Od samego rana trwały warsztaty muzyczne, taneczne, flagowe i gry terenowe. Od godz. 15 uczestnicy zebrali się wspólnie na Przystani Jana III Sobieskiego na adoracji, Koronce do Miłosierdzia Bożego, wysłuchali również świadectw i  mieli możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Centralnym punktem spotkania była Msza św. pod przewodnictwem biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny. Homilię wygłosił biskup pomocniczy Arkadiusz Okroj. W nawiązaniu do niedzielnej Ewangelii, bp Okroj powiedział do młodych, że „na przystani Jezus mówi, wprost błaga nas, abyśmy zaufali Panu Bogu, by lęk nie rządził twoim życiem”.

Po Mszy św. odbył się koncert ewangelizacyjny zespołów „Nieboskłonni” oraz „Na cały głos”.

Dla nas było to doświadczenie wspólnoty młodego kościoła ze swoimi pasterzami, wspólnoty, która jest stęskniona za drugim bratem. Wzruszający był dla nas moment, kiedy ks. Krzysztof Piątek powiedział, że można przytulić się do siostry zakonnej i dzieciaki do nas podbiegły i zaczęły nas ściskać. To było niesamowite, bo przez ostatnie dwa lata byliśmy wszyscy izolowani od siebie nawzajem przez pandemię. A dziś byliśmy „wolni”, mogliśmy tańczyć i śpiewać dla Pana, na Jego chwałę, a nawet przytulić Go w każdym dziecku, które do nas podeszło. 

s. Jonasza i s. Sancja

Scroll to Top