Relacja z zimowego spotkania junioratu

W dniach 27-30 grudnia cztery siostry juniorystki zgromadziły się w Domu Prowincjalnym w Orliku na spotkaniu formacyjnym w ramach „junioratu zimowego”. We wprowadzeniu i zakończeniu przygotowanym przez Przełożoną Prowincjalną, s. Majellę Lizińczyk, siostry usłyszały o duchu prostoty i ubóstwie, którym żył św. Franciszek.

Konferencje były prowadzone przez ks. Pawła Orłowskiego, ks. Mateusza Pryczkowskiego, s. Urszulę Rostankowską i s. Esterę Balcer z Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi.

W czasie konferencji prowadzący zwrócili nam uwagę na wartości jakie mogą prowadzić nas do świętości, a postacie z jakich możemy czerpać inspirację to św. Maksymilian Kolbe i św. Piotr. Przybliżali nam treści związane z tożsamością, rozwojem i dojrzewaniem osoby konsekrowanej.

Juniorat był czasem spotkania z Jezusem w Eucharystii, w sakramencie pokuty i pojednania, na adoracji Najświętszego Sakramentu jak i we wspólnocie sióstr.

Za każde doświadczenie tego czasu niech Pan Bóg będzie uwielbiony.

Siostry Juniorystki

Scroll to Top