Rozważanie na Niedzielę Świętej Rodziny w roku B

 „A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim”.
(Łk 2, 25)

Co robił Symeon w swoim życiu, że św. Łukasz może o nim napisać tak samo jak o Panu Jezusie: a Duch Święty spoczywał na nim?

Jak do tego doszedł? On,  człowiek Starego Testamentu?

Czym zachwycił Cię, Duchu Święty, ten pobożny Mąż?

Duchu Święty, pomóż mi, bym umiała poddać się Tobie, bym pragnęła Twego działania w moim życiu. Obdarz odwagą, bym nie bała się Twoich natchnień, Twego prowadzenia. Chcę być Bożym człowiekiem, o którym będzie można powiedzieć: Duch Święty spoczywa na niej. Pragnę być otwarta na Twoją, pełną miłości obecność. Symeonie, wstawiaj się za nami.

s. Edyta

TEKST NIEDZIELNEJ LITURGII SŁOWA

Scroll to Top