S. Cherubina Bojanowska przeszła do Domu Ojca

O poranku w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Bóg powołał do siebie śp. S. Cherubinę – Bernadetę Bojanowską. Słowa z dzisiejszej Ewangelii: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię usłyszała już w Domu Ojca.  

S. Cherubina urodziła się w 1927 r. w Pałubicach na Kaszubach.  Od dzieciństwa pragnęła być siostrą zakonną. W 1954 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej w Orliku. Pierwsze śluby zakonne złożyła 28 lutego 1957 r. w Orliku. W ciągu pobytu w zgromadzeniu przez 25 lat posługiwała jako kucharka w Domach Specjalnych dla dzieci umysłowo chorych w Nowych Bielicach i Modrzewcu. Za swą ofiarną pracę została odznaczona medalem 40 – lecia Polski Ludowej i srebrnym Krzyżem Zasługi. Kolejnym jej miejscem posługi była Częstochowa. Najdłużej, bo przez 27 lat przebywała w Człuchowie.

Od 2018 r. przeżywała swą jesień życia w Domu Prowincjalnym w Orliku. S. Cherubina miała prostą wiarę, była osobą pogodną i skromną, bardzo pracowitą, umiejącą się cieszyć ze wszystkiego. Swym długim życiem, przez 92 lata dawała nam i swoim bliskim piękne świadectwo wiary i powołania. Do końca uczestniczyła w planie dnia wspólnoty i nie narzekała na swe zdrowie. Odeszła podczas spokojnego snu. Niech Bóg przyjmie ją do krainy życia wiecznego. Jej pogrzeb odbędzie się 23 czerwca o godz. 11.00. w Domu Prowincjalnym w Orliku.

Scroll to Top