Śp. S. Helena Pachołek przeszła do Domu Ojca

S. Helena – Anna Pachołek urodziła się 09 kwietnia 1929 roku w Kruteczku, pow. Czarnków. W czasie okupacji mieszkała z całą rodziną w Poznaniu. Jako najstarsza z rodzeństwa, mając dwanaście lat musiała pracowała w fabryce elektro-technicznej. Po wkroczeniu wojsk radzieckich do Poznania wyjechała z rodzicami do Lipnicy koło Chodzieży. Tu wznowiła przerwaną na czas okupacji naukę. Następnie w latach 1946-48 uczęszczała na kursy pedagogiczne w Chodzieży, a potem do Liceum Pedagogicznego w Złotowie, gdzie otrzymała świadectwo dojrzałości. W 1950 r. nakazem pracy przeniesiono ją do powiatu człuchowskiego, gdzie pracowała w charakterze nauczyciela.

03 sierpnia 1958 r., Anna wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Orliku. Po formacji w postulacie i nowicjacie złożyła pierwszą profesję zakonną 27 lutego 1961 roku, pięć lat później, 27 lutego 1966 roku profesję wieczystą. Przez wiele lat katechizowała dzieci min. w Nowych Bielicach, Warszawie, Wałczu i Więcborku. Po przejściu na emeryturę była członkinią wspólnoty w Chojnicach, gdzie najczęściej można ją było spotkać w ogrodzie, który bardzo lubiła. Kiedy sił już było coraz mniej s. Helena zamieszkała w Więcborku. Zmarła w godzinie Miłosierdzia, 27 lipca 2020 roku w 91 roku życia, po 59 latach życia ślubami zakonnymi. Jej pogrzeb odbędzie się 30 lipca o godz. 11.00. w kościele parafialnym w Więcborku, jej ciało spocznie w kwaterze Sióstr Franciszkanek na cmentarzu w Więcborku.

Niech spoczywa w pokoju wiecznym!

Scroll to Top