Surrexit Christus, alleluja!

Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. (Ewangelia wg. świętego Marka 16,6)

Niech ciepłe światło Zmartwychwstałego Pana opromieni nasze serca w wielkanocny poranek, rozpraszając lęki i niepewności i kierując nasze oczy na właściwy kierunek poszukiwania Go – nie w Grobie, który pozostawił pusty, ale w codzienności naszej „Galilei” – tam przychodzi do nas, by się z nami spotykać i towarzyszyć nam w drodze.

„Pozwólmy, aby Jezus zwyciężył w naszych sercach, rozproszył ciemności naszej biednej ludzkości i wprowadził nas do swego chwalebnego dnia, który nie zna zmierzchu” (papież Franciszek).

Życząc wielu łask Bożych, prosimy Dobrego Ojca, by celebrowane po raz kolejny Misterium Paschalne Jego Syna zaowocowało nową nadzieją w życiu Waszym i Waszych bliskich. Niech da potrzebne siły, by z nową energią iść i głosić wszystkim ludziom, zwłaszcza tym pokrzywdzonym przez trwającą wojnę, Ewangelię życia zwyciężającą lęki, przemoc i śmierć.

Z darem modlitwy przy pustym grobie Zbawiciela,

Siostry Franciszkanki

Scroll to Top