„Świetlicowe” jasełka w chojnickiej Bazylice

W Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia w Bazylice p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach zostały wystawione jasełka przygotowane przez dzieci i wolontariuszy ze świetlicy im. św. Franciszka prowadzonej przez Siostry Franciszkanki.

Przybyliśmy oddać Mu pokłon

W Uroczystość Objawienia Pańskiego, gdy już Orszakowe tłumy wyruszyły w dalszą drogę, my spotkaliśmy się w Bazylice Mniejszej w Chojnicach, by trwać w radości świętowania.

Na zaproszenie księdza Karola Misiurskiego, wikariusza chojnickiej Bazyliki, w ramach Nabożeństwa przy Żłóbku, przedstawiliśmy Jasełka, które pierwotnie nasi świetlicowi wolontariusze i ministranci przygotowali jako niespodziankę na Spotkanie Świąteczne dzieci i ich rodzin. Teraz wystąpiły w nim także dzieci z naszej Świetlicy im. Św. Franciszka, którym udało się w krótkim czasie opanować także niewielkie kwestie mówione.

Było pięknie! Każdy dał z siebie ogrom zaangażowania. Wolontariuszka Julia akompaniowała przy śpiewie tradycyjnych polskich kolęd, w które włączali się również ochoczo wszyscy przybyli goście.

Ksiądz Karol miał niespożytą energię i zachęcał do śpiewu coraz to nowe grupy kolędujących. Oczywiście sam dając dobry przykład. Zapoznał także przybyłych z historią naszego Ojca Franciszka i wydarzeniami w Greccio. Prośmy aby radość Tego Spotkania towarzyszyła nam w codzienności.

Niech Bóg będzie uwielbiony za ludzi o otwartych sercach.

Siostra Honorata

Scroll to Top