Taizé – 42. Europejskie Spotkanie Młodych we Wrocławiu

Wspólnota z Taizé przygotowała we Wrocławiu 42. Europejskie Spotkanie Młodych, które odbyło się w dniach od 28 grudnia 2019 r. do 1 stycznia roku 2020. Do stolicy Dolnego Śląska przyjechało ponad 15 tysięcy młodych pielgrzymów z prawie 70 krajów, wśród nich ponad 20 Sióstr Franciszkanek. Celem spotkania była wspólna modlitwa oraz wymiana doświadczeń na temat wiary, zaufania i dialogu różnych kultur.

Uczestników spotkania gościli mieszkańcy Wrocławia i okolicznych miejscowości. Główne spotkania odbywały się w Wrocławskiej Hali Stulecia. W centrum stała olbrzymia ikona Zmartwychwstałego Jezusa, a pod nią franciszkański krzyż z Taizé, będący symbolem Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię.

W rozważaniach adresowanych do uczestników spotkania przeor wspólnoty Taizé brat Alois podkreślił – nawiązując do hasła spotkania – że w Polsce wiara wielu osobom stworzyła przestrzeń głębokiego zakorzenienia. „To pozwoliło im, nawet wśród różnych przeciwności, wykazać się odwagą i niezwykłą śmiałością. My także chcielibyśmy głębiej zakorzenić się w wierze przyjmując miłość, jaką Bóg obdarza każdego i każdą z nas”.

Ważnym punktem spotkania była adoracja krzyża znajdującego się w samym centrum Hali Stulecia, trwająca do późnych godzin nocnych. Analogiczne modlitwy trwały w kilkudziesięciu świątyniach Wrocławia, także prawosławnych, greckokatolickich i ewangelickich.

Uczestnicy wzięli udział w celebracjach eucharystycznych w ponad 100 goszczących ich parafiach archidiecezji wrocławskiej oraz w 22 spotkaniach tematycznych, poświęconych duchowości, życiu Kościoła, społeczeństwa, a także powiązaniu między sztuką a wiarą. Kilka tysięcy młodych zgromadził w Hali Stulecia panel zatytułowany „Po co czytać Biblię dzisiaj” z udziałem abp. Grzegorza Rysia i br. Johna, głównego biblisty we wspólnocie Taizé. Młodym towarzyszył także min. Prymas Polski ks. Abp Wojciech Polak i metropolita wrocławski abp Józef Kupny.

Bardzo ciekawym punktem było „Święto Narodów”, podczas którego różne grupy gości przedstawiły swoje kraje i kultury. Na koniec Brat Alois zachęcił młodych do zaangażowania w działania ekumeniczne na rzecz ochrony środowiska naturalnego człowieka i pokoju na świecie. Brat Marek ze Wspólnoty Taizé podkreślił, że spotkanie młodych spełniło oczekiwania organizatorów. – Wszyscy wracali pełni entuzjazmu. Kiedy odwołujemy się do źródła, którym jest Bóg, możemy czerpać z Jego życiowej radości. Hasło wydarzenia „Zawsze w drodze, nigdy nie wykorzenieni” zostało podchwycone przez młodych, którzy wracają do domów, ale myślę, że będą pamiętać gdzie jest źródło – powiedział.

Kolejne spotkanie europejskie organizowane przez Wspólnotę z Taizé odbędzie się od 28 grudnia 2020 do 1 stycznia 2021 w Turynie we Włoszech.

Scroll to Top