Uroczystość ślubów wieczystych w Orliku

„Ciebie Boga wysławiamy” za dar powołania naszych sióstr neoprofesek! 19 sierpnia kaplica w Orliku rozbrzmiała uroczystym Te Deum w dniu złożenia wieczystych ślubów zakonnych przez s. Joanę Pietrusiewicz, s. Jonaszę Herman, s. Oliwię Kubaszowską, s. Faustianę Kulas i s. Gaudię Rekowską.

Uroczystej Eucharystii z obrzędem wieczystej profesji zakonnej przewodniczył J.E. ks. bp Arkadiusz Okroj. Wokół ołtarza na wspólnej Liturgii zgromadziło się ponad 20 kapłanów oraz współsiostry, rodzina, krewni i przyjaciele, ofiarujący dar modlitwy w intencji sióstr neoprofesek.

W homilii ks. biskup nawiązał do drogi rozwoju człowieka, który dokonuje się na drodze relacji. Na tej drodze dla naszych sióstr ważną rolę odegrało to, co do duchowości chrześcijańskiej wniósł święty Franciszek z Asyżu i Matka Magdalena Damen, Założycielka Zgromadzenia. Droga rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, którą ślubują osoby konsekrowane, jest naśladowaniem Jezusa, w głębokiej relacji z Nim samym.

„Pielęgnujecie całe to piękno odkryte przez świętego Franciszka, piękno duchowości, kładąc szczególny akcent na kontemplację Chrystusa Ukrzyżowanego, a kontemplacja ta inspiruje do pokuty rozumianej jako proces nieustannego nawracania i wzrastania. Przede wszystkim kontemplacja ma inspirować do ukochania tej Ukrzyżowanej Miłości.”

Kaznodzieja życzył siostrom, aby pozwoliły się Kościołowi wychowywać przez Słowo – kontemplowały Słowo, które będzie wydobywało z nich takie predyspozycje, które są ukryte, a które trzeba wydobyć, rozwinąć i zamienić w charyzmat.

„Miejscem realizacji Waszego powołania będzie właśnie przestrzeń relacji. A Bóg chce Was potrzebować, ponieważ pragnie nadal objawiać się światu. I w Was mają właśnie Go spotkać. […] „Niech ci, którzy na Was czekają, zobaczą i zachwycą się Miłością Ukrzyżowaną.”

Po zakończonej homilii zgromadzeni na Liturgii wzywali orędownictwa Wszystkich Świętych w litanii błagalnej, upraszając dla sióstr poświęcających swoje życie na służbę Ludu Bożego łaskę wytrwałości i wierności. Następnie Siostry na ręce Przełożonej Prowincjalnej, s. Majelli Lizińczyk, złożyły wieczystą profesję ślubów zakonnych. Biskup w uroczystym błogosławieństwie konsekracji modlił się nad neoprofeskami, aby ofiara ich życia przyspieszyła nadejście Królestwa Bożego, po czym wręczył siostrom oznaki profesji: zielony wianek symbolizujący czekającą je niebieską koronę, krzyż oznaczający zaślubiny z Ukrzyżowanym i świecę przypominającą wyprowadzenie z ciemności ku Królestwu światła i pokoju.

Po zakończonych obrzędach wspólnota sióstr i obecnych gości odśpiewała błogosławieństwo, po czym nadszedł czas wzruszających życzeń i uścisków, a później również dalszego świętowania przy wspólnym stole.

Niech dar Ducha Świętego, wypraszany podczas Uroczystej Liturgii, umocni siostry na dalszej drodze upodabniania się do Niebieskiego Oblubieńca, na miarę pełni Chrystusa.

Scroll to Top