Warsztaty dla rodziców nastolatków

14 stycznia w miejscowości Lubnia niedaleko naszego klasztoru w Orliku odbyły się warsztaty dla rodziców pt. „Jak wychować nastolatka i nie zwariować?”, które poprowadzili Anna i Janusz Wardakowie z Akademii Familijnej w Warszawie.

Spotkanie rozpoczęło się chwilę po godzinie 10tej w świetlicy gminnej w Lubni. Na początku zarówno prelegenci (rodzice dziesięciorga dzieci, doradcy rodzinni i edukacyjni) jak i uczestnicy (których zgromadziło się około 25-ciu osób) opowiedzieli kilka zdań o sobie i swoich rodzinach. Pierwszą część wykładowo-ćwiczeniową poprowadził p. Janusz, podejmując tematykę specyfiki okresu dorastania, podziału obowiązków domowych, mocnych i słabych stron naszych nastolatków, a także obecności i skutecznego zarządzania mediami w rodzinie oraz zagrożeń z nimi związanych. Pani Anna przekazała cenną wiedzę i własne doświadczenie o tym, jak przekazywać dzieciom wartości i jak radzić sobie w sytuacji, kiedy nasze dzieci odchodzą od wiary. Uczestnicy w trakcie spotkania mogli też skorzystać z indywidualnej rozmowy z prowadzącymi.

Od strony gastronomicznej nad tym, by uczestnikom niczego nie zabrakło, czuwały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Lubni, które z ogromną życzliwością i poświęceniem ugościły wszystkich na sali, dbając o każdy szczegół i serwując przepyszny obiad, kawę i ciasta. Z pewnością podbiły tym serca wszystkich, o czym świadczyły ogromne brawa i odśpiewane życzenia na koniec spotkania.

Dziękujemy Urzędowi Miasta i Gminy Brusy za użyczenie świetlicy gminnej w Lubni na czas warsztatów.

Scroll to Top