Rozważanie na III Niedzielę Zwykłą w roku B

„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” 

Jezus w dzisiejszej Ewangelii przypomina, że Boże obietnice się spełnią. Na wszystko przyjdzie czas – na nagrodę dla sprawiedliwych i karę dla zatwardziałych grzeszników. Nie jest to żadna groźba ze strony Jezusa, tylko przypomnienie nieuchronnych konsekwencji. W jednym z psalmów możemy przeczytać: „Nawet opornych wprowadzasz do swojego domu”. Bóg nie chce nikogo wykluczyć czy potępić. Bóg chce obdarzyć wszystkich pokojem i radością, dlatego przypomina: „Czas się wypełnił ” – dziś jest ten dzień, w którym zaprasza ciebie do relacji ze Sobą.

„Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”.

Pomysł Jezus na twoje życie jest najbardziej nieoczekiwany i spektakularny. Jezus przygotował drogę, na której nie będziesz się nudzić. To do ciebie należy decyzja, czy pójdziesz za zaproszeniem Boga. W jaki sposób będziesz łowił ludzi do miłości, prawdy i pokoju? Niektórzy robią to przez głoszenie Ewangelii, inni przez śpiew czy grę na instrumentach, jeszcze inni tworzą obrazy, wiersze… Inni przybliżają Boga ucząc fizyki, astronomii… Bóg ma wiele dróg! Czy to nie jest niezwykłe odkrywać tą stworzoną dla mnie? 

s. Oliwia

TEKST NIEDZIELNEJ LITURGII SŁOWA

Scroll to Top